Michiels, Stroeykens & Pelgrims, Geassocieerde notarissen te Aarschot

 

Michiels, Stroeykens & Pelgrims

Geassocieerde notarissen te Aarschot

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Michiels, Stroeykens & Pelgrims

Boudewijnlaan 19
3200 Aarschot
Tel. (016) 56.17.74
Fax. (016) 56.72.66

BV
BTW BE 0471669428
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cv

Voorzorgsmaatregelen n.a.v. COVID-19: Klik hier!

...
 

4 augustus 2020

Door de coronacrisis dreigen veel ondernemingen in financiële moeilijkheden te komen. De Vlaamse overheid beslist daarom om de zogenaamde Winwinlening te versoepelen. Met een Winwinlening kunnen familie en vrienden van ondernemers hen op een fiscaalvriendelijke manier een lening toekennen.

Winwinlening?

Met een Winwinlening kan een particulier tot €50.000 lenen aan een kmo en dat voor een looptijd van acht jaar. Een kmo kan tot een bedrag van € 200.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 50.000 per kredietgever. Alleen vorig jaar al leenden kmo’s voor 62,5 miljoen euro van vrienden en familieleden.

Voor kredietgevende vrienden en familie is een Winwinlening fiscaal interessant. Zij kijgen hiervoor immers een jaarlijks belastingkorting van 2,5% op hun personenbelasting (berekend op het openstaande kapitaal van de Winwinlening). Kan de kredietnemende kmo niet terugbetalen, dan kan de kredietgever bovendien 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalige belastingvermindering.

De winwinlening is enkel voor kmo’s en vzw’s die een economische activiteit uitoefenen. Ook de kredietgevende particulier moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo mag de kredietgever bijvoorbeeld geen werknemer of partner (gehuwde of wettelijk samenwonende partner) van de ondernemer zijn. Lees alles over het toepassingsgebied op de site van Vlaio.

Uitbreiding

Omdat veel ondernemers vandaag moeite hebben om het hoofd boven water te houden, heeft de Vlaamse overheid beslist om de voorwaarden voor de Winwinlening te versoepelen:

  • Het wordt in de toekomst mogelijk om in plaats van een looptijd van 8 jaar, te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.

  • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000 en het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.

  • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig worden verlengd met twee jaar. Ondernemingen kunnen zo de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

  • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een Winwinlening te verstrekken.

  • Kan de kredietnemer niet terugbetalen (in geval van faillissement bijvoorbeeld) dan kan de ontlener 40% (in de plaats van 30%) van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering. Deze regel geldt tijdelijk voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021.

De beslissing om de Winwinlening uit te breiden als steun voor ondernemers werd goedgekeurd, maar is nog niet in werking. Wil je op de hoogte blijven? Check dan regelmatig de site van de Vlaio of pmv/z, het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling.

Bron: Fednot

31 juli 2020

In 2019 bedroeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in ons land 46.778 euro. In vergelijking met 2018 ging het om een prijsstijging van +0,6%.

De gemiddelde oppervlakte van een landbouwgrond bedroeg het afgelopen jaar 1,1 hectare. In vergelijking met 2018 werd een bouwgrond -7,3% kleiner. Landbouwgronden waren het duurst én het grootst in de provincie West-Vlaanderen.

Gemiddelde prijs landbouwgrond stijgt 4de jaar op rij

In 2019 klokte de gemiddelde prijs van en landbouwgrond in ons land af op 46.778 euro per hectare. In vergelijking met 2018 ging het om een prijsstijging van +0,6%.

Opvallend: de prijs van een landbouwgrond stijgt al 4 jaar op rij. In de periode 2015-2019 steeg de gemiddelde prijs van een landbouwgrond in ons land met +28,7%. Rekening houdend met een inflatie van 7,7% ging het om een reële prijsstijging van +21%.

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “In de eerste helft van 2019 zaten de prijzen voor landbouwgrond in dalende lijn, maar in de tweede jaarhelft was er een omgekeerde evolutie, met prijzen die gemiddeld +6,4% hoger lagen in vergelijking met de eerste jaarhelft. Vooral in Wallonië zaten de prijzen in de lift in de tweede helft van het jaar: +12,5% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2019. Uiteindelijk lag de gemiddelde nationale prijs op het eind van het jaar +0,6% hoger in vergelijking met eind 2018.”

Prijsevoluties in Vlaanderen

In 2019 klokte de gemiddelde prijs van een landbouwgrond in Vlaanderen af op 53.899 euro per hectare. In vergelijking met 2018 bleef de prijs zo goed als stabiel: -0,4%.

In de periode 2015-2019 steeg de gemiddelde prijs met +30,2%. Rekening houdend met een inflatie van 7,7% ging het om een reële prijsstijging van +22,5%.

Op provincieniveau waren de prijsevoluties op één jaar tijd uiteenlopend: van een daling van -6,4% in de provincie Limburg (met een gemiddelde prijs van 42.382 euro) tot een stijging van +8,8% in Oost-Vlaanderen (55.324 euro).

Notaris Bart van Opstal: “Opvallend: in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant was een hectare landbouwgrond nog nooit zo duur. En in Limburg was de prijsdaling het grootst, terwijl het sowieso al de goedkoopste Vlaamse provincie was.”

In Antwerpen bedroeg de gemiddelde prijs 61.830 euro, een daling van -3,8% in vergelijking met 2018.

West-Vlaanderen was de duurste Vlaamse provincie, met een gemiddelde prijs van 64.561 euro. Daarmee was West-Vlaanderen meteen ook de duurste provincie van het land.

In Vlaams-Brabant bedroeg de prijs van een landbouwgrond 42.482 euro.

In de periode 2015-2019 steeg de prijs het meest in Limburg (+41,8%) en West-Vlaanderen (+42,3%), zonder rekening te houden met een inflatie van 7,7%.

Lees hieronder het perscommuniqué en ontdek de Landbouwbarometer.

Bron: Fednot

29 juli 2020

Gaan samenwonen met je vriend(in) is een spannend moment. Vooral als het gepaard gaat met de aankoop van een woning. Maar voor je de champagne uithaalt, hou je best rekening met een paar zaken. Notaris.be geeft 5 tips voor verliefde kopers die willen samenwonen.

1. Informeer je voldoende over de voorwaarden voor het verkrijgen van een verlaagd tarief

Bij de aankoop van een woning vormt het verkooprecht (de registratiebelasting) een belangrijk deel van je budget. Voor de aankoop van een eigen en enige woning heb je in Vlaanderen recht op een verlaagd tarief van 6%. Dit is een flinke besparing op het standaardtarief van 10%.

Maar informeer je op voorhand grondig over de voorwaarden om te genieten van dit tarief. Misschien heeft je partner nog een woning? Misschien heb je grote verbouwingsplannen en wil je pas binnen een aantal jaren in je nieuwe stek wonen? Dit zijn allemaal zaken waar je best op voorhand advies over inwint, want ze hebben een impact op wat je moet betalen. Daarom een gouden raad: laat je bijstaan door een notaris vóór je iets ondertekent. Zo weet je of je onder bepaalde voorwaarden valt en… weet je meteen waar je aan toe bent. Meer info over de kosten? Ontdek onze handige rekenmodule op Notaris.be.

2. Durf met elkaar te praten over centen

Vaak willen partners die samen een woning kopen deze elk voor de helft aankopen. Een 50%-50% verhouding dus. Dit heeft belangrijke voordelen. Zo kunnen de partners bijvoorbeeld gebruik maken van een zogenaamd aanwasbeding. Met dit beding – dat je enkel kan gebruiken als elk voor de helft eigenaar bent – kan je elkaar beter beschermen ingeval één van jullie zou overlijden.

Maar wat als één van jullie niet hetzelfde kan inbrengen in de aankoopkosten als de ander? Dit hoeft geen probleem te zijn. Zelfs met een ongelijke inbreng, kunnen jullie elk voor de helft eigenaar worden. De notaris stelt in zo’n geval een document op dat aantoont dat de ene partner een vordering heeft ten opzichte van de andere partner. De partner die meer heeft bijgedragen zal zo zijn geld kunnen recupereren ingeval van een eventuele relatiebreuk. De notaris zal jullie daarbij een paar vragen stellen om alle modaliteiten van de schuldvordering te regelen. Meer weten hierover? Ontdek onze handige video.

3. Denk vooruit

Een relatiebreuk, moeite om de lening af te betalen, een overlijden… Geen aangename dingen om over na te denken wanneer je de aankoopakte tekent. Maar toch is het van belang om deze zaken te bespreken met je partner. Of je nu samenwoont of getrouwd bent. Want de aankoop van een woning is de belangrijkste investering van je leven. Daarom denk je best ook na over het lot van de woning wanneer het zou misgaan. Samenwonende partners hebben in ons erfrecht slechts een beperkt (wettelijk samenwonende koppels) of geen erfrecht (feitelijk samenwonende koppels). Ze zijn dus aangewezen op ‘self-service’ als het op bescherming aankomt. Lees er hier meer over.

Die ‘self-service’ kan met een aanwasbeding, of in sommige gevallen een testament. Afhankelijk van je situatie kan de notaris je adviseren om het ene, dan wel het andere te voorzien. Woon je samen, maar wil je later in het huwelijksbootje stappen? Dan zal de notaris een anticipatieve inbreng voorzien in de akte. De notaris zal met andere woorden je aankoop juridisch kaderen in je leven, zodat alles goed geregeld is voor de momenten waar het wat minder gaat.

4. Investeren in het huis van een ander? Zet alles op papier!

De Belg heeft een baksteen in de maag. Het is daarom niet uitzonderlijk dat je een leven opbouwt met iemand die al eigenaar is van een woning. Ook hier kan de notaris helpen. Want op termijn zal je verder moeten denken: wat met de woning wanneer jullie huwen? Wil je bijdragen in de hypothecaire lening van de partner? Betekent dit dan dat je mee eigenaar wordt?
Als het op liefde aankomt, rekenen de meeste mensen niet graag. Maar de rekening wordt meestal wel gemaakt op het moment van een relatiebreuk… Regel daarom alles goed op voorhand.

Deze raad geldt des te meer als het over verbouwingen gaat. Voor de partner die in de woning van zijn partner heeft geïnvesteerd, komt vaak de pijnlijke vaststelling dat er geen of onvoldoende bewijzen zijn van investeringen. Daarom doen samenwonende koppels er goed aan om één en ander op papier te zitten wanneer ze van plan zijn om te verbouwen. Vooral als slechts één van hen de eigenaar is van de woning. Dat kan met een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning. Lees er hier alles over.

5. Overweeg een samenlevingsovereenkomst

Met een samenlevingsovereenkomst kunnen jullie bepaalde afspraken maken met betrekking tot jullie vermogen, de financiële bijdragen in het samenleven of jullie beslissingsbevoegdheden met betrekking tot bepaalde zaken en goederen. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld afspreken hoeveel jullie elk zullen storten op een rekening of wie welke schulden voor zijn rekening neemt. Je kan op papier zetten welke goederen van wie zijn. Daarnaast kunnen jullie ook afspreken dat de gezinswoning bv. niet verkocht mag worden zonder dat jullie beiden hiermee akkoord mee gaan (belangrijk in het geval slechts één van partners eigenaar is van de woning). Willen jullie op een worst case scenario anticiperen? Dan kunnen jullie zelfs bepalingen opnemen over een eventuele tijdelijke alimentatieregeling ingeval van breuk.

Ben je feitelijk samenwonende, dan kan je zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen. Maar als wettelijke samenwonenden moeten jullie hiervoor naar de notaris. Wettelijk samenwonende koppels zijn immers onderworpen aan een aantal regels, en de notaris zal waarborgen dat de opgestelde samenlevingsovereenkomst strookt met deze wettelijke regels.

 

 

 

 

Bron: Fednot

 

Wendy VETS
Notarieel medewerkster

wendy(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.12

Katleen HERMANS
Notarieel medewerkster

katleen(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.15

Kizzy TUERLINCKX
Notarieel medewerkster

kizzy(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.28

Sigrid WILLEMS
Notarieel medewerkster

sigrid(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.16

Niels DEBOES
Notarieel medewerker

niels(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.25

Jolien LEIRS
Notarieel medewerkster

jolien(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.24

Sarah BENYAHIA
Master in de rechten

sarah(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.22

Celien PETERS
Master in het notariaat

celien(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.27

Melissa VAN UFFEL
Master in het notariaat

melissa(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.14

Samar ABU AL KHEIR
Notarieel medewerkster

samar(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.23

Saya WECKHUYSEN
Notarieel medewerkster

saya(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.10

Berten LAMBRECHT
Master in het notariaat

berten(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.26

Joyce VOS
Notarieel medewerkster

joyce(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.21

Sander LIEKENS
Master in het notariaat

sander(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.29

Peter ROMBOUTS
Licentiaat in de rechten

Peter(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.11.

Kristel HAVELAERTS
Notarieel medewerkster

kristel(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.19

Kimberley DESMET
Master in het notariaat

kimberley(plaats the 'at' sign hier)notarissen-msp.be
Tel. 016/52.56.17

 

Immo

Online verkoop € 157.000

Huis
Bloemstraat 45
3211 Binkom

Online verkoop € 130.000

Grond
Meierij 17
2260 Westerlo

Online verkoop € 150.000

Grond
Veeliedenstraat
3221 Nieuwrode

Uit de hand verkoop € 267.000

Huis
Baalsesteenweg 62
3130 Begijnendijk

Uit de hand verkoop € 170.000

Huis
Testeltsesteenweg 315
3201 Langdorp

Online verkoop € 205.000

Huis
August Reyerslaan 32
3200 Aarschot

Online verkoop € 75.000

Grond
Oude Aarschotsebaan
2221 Booischot

Online verkoop € 75.000

Grond
Oude Aarschotsebaan
2221 Booischot

Online verkoop € 50.000

Handelspand
Beekstraat 1A
3040 Neerijse

Online verkoop € 260.000

Huis
Bovenbosstraat 91
3053 Haasrode

Online verkoop € 165.000

Huis
Geldenaaksebaan 194
3001 Heverlee

Online verkoop € 260.000

Huis
Tieltse Baan 13
3200 Aarschot

Uit de hand verkoop € 320.000

Handelspand
Martelarenstraat 15
3200 Aarschot

     
loader
 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

Wat is het nut van een huwelijkscontract?

Wat is het nut van een huwelijkscontract?

     
 

Thema's

De notaris

Wat kan de notaris voor je doen?

Alles over de notaris

Huwen en samenwonen

Je leven delen met je partner?

Alles over huwen en samenwonen

Echtscheiden

Je relatie stopzetten?

Alles over echtscheiden

Erven en schenken

Je erfenis regelen?

Alles over erven en schenken

Ondernemen

Je eigen zaak beginnen?

Alles over ondernemen

Kopen, huren en lenen

Op zoek naar je droomwoning?

Alles over kopen, huren en lenen

Conflicten oplossen

Wat als niet iedereen overeenkomt?

Alles over conflicten oplossen

 
 

Michiels, Stroeykens & Pelgrims

Boudewijnlaan 19
3200 Aarschot
Tel. (016) 56.17.74
Fax. (016) 56.72.66

BV
BTW BE 0471669428
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
D 08:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
W 08:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
D 08:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
V 08:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
Z gesloten  
Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

Het kantoor bevindt zich tegenover het station van Aarschot, zodat u gerust per trein kan komen.

Parking

In de tuin (bereikbaar via de oprit links van het gebouw)

Historiek

Opvolgers van:
Godfried VAN KERCKHOVEN

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan codexdpo@gmail.com .